Bài Liên Quan

Chiếc điện thoại mà bạn đang dùng liệu có “dậy thì” thành công không?

Hầu cả điện thoại đều dậy thời vách công, mà thoả có đơn đôi trường hiệp… thất bại! Thời buồng cận đây, cọng đồng số đương “phát sốt” đồng trào lưu “thử đố dậy thời”. Vậy bạn thoả bao giờ nghĩ đến việc chiếc smartphone mà tui đương sử nhửng …

Read More »